Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 27 27 54 57
28/01 kl 01 62 34 96 94
28/01 kl 02 82 29 111 111
28/01 kl 03 80 27 107 107
28/01 kl 04 59 30 89 87
28/01 kl 05 24 29 53 52
28/01 kl 06 -14 27 13 10
28/01 kl 07 -46 26 -20 -18
28/01 kl 08 -65 28 -37 -34
28/01 kl 09 -64 24 -40 -37
28/01 kl 10 -41 25 -16 -13
28/01 kl 11 -4 27 23 25
28/01 kl 12 38 25 63 66
28/01 kl 13 74 24 98 102
28/01 kl 14 96 26 122 122
28/01 kl 15 96 28 124 121
28/01 kl 16 77 28 105 103
28/01 kl 17 41 30 71 66
28/01 kl 18 -2 29 27 23
28/01 kl 19 -41 28 -13 -13
28/01 kl 20 -68 32 -36 -38
28/01 kl 21 -77 32 -45 -48
28/01 kl 22 -65 31 -34 -32
28/01 kl 23 -34 33 -1 -1

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 129 124 150 104 127
Laveste vannstand -44 -45 -29 -57 -23
Avvik gult nivå -21 -26 0 -46 -23
Avvik orange nivå -39 -44 -18 -64 -41
Avvik rødt nivå -50 -55 -29 -75 -52
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm