Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 54 60 54 57
28/01 kl 01 91 98 96 94
28/01 kl 02 109 114 111 111
28/01 kl 03 106 112 107 107
28/01 kl 04 87 91 89 87
28/01 kl 05 52 57 53 52
28/01 kl 06 10 15 13 10
28/01 kl 07 -20 -16 -20 -18
28/01 kl 08 -37 -31 -37 -34
28/01 kl 09 -39 -35 -40 -37
28/01 kl 10 -13 -8 -16 -13
28/01 kl 11 24 30 23 25
28/01 kl 12 62 71 63 66
28/01 kl 13 101 110 98 102
28/01 kl 14 122 129 122 122
28/01 kl 15 120 128 124 121
28/01 kl 16 106 115 105 103
28/01 kl 17 73 78 71 66
28/01 kl 18 24 33 27 23
28/01 kl 19 -13 -5 -13 -13
28/01 kl 20 -38 -31 -36 -38
28/01 kl 21 -50 -40 -45 -48
28/01 kl 22 -34 -27 -34 -32
28/01 kl 23 -1 7 -1 -1

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 131 129 167 121 139
Laveste vannstand -50 -50 -40 -70 -36
Avvik gult nivå -19 -21 17 -29 -11
Avvik orange nivå -37 -39 -1 -47 -29
Avvik rødt nivå -48 -50 -12 -58 -40
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm