Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
28/01 kl 00 57 54 54 55
28/01 kl 01 94 96 96 95
28/01 kl 02 111 111 111 110
28/01 kl 03 107 107 106 108
28/01 kl 04 87 89 89 89
28/01 kl 05 52 53 53 53
28/01 kl 06 10 13 11 11
28/01 kl 07 -18 -20 -19 -20
28/01 kl 08 -34 -37 -37 -36
28/01 kl 09 -37 -40 -39 -39
28/01 kl 10 -13 -16 -16 -16
28/01 kl 11 25 23 23 23
28/01 kl 12 66 63 65 64
28/01 kl 13 102 98 99 98
28/01 kl 14 122 122 124 122
28/01 kl 15 121 124 127 124
28/01 kl 16 103 105 106 106
28/01 kl 17 66 71 73 72
28/01 kl 18 23 27 30 28
28/01 kl 19 -13 -13 -11 -10
28/01 kl 20 -38 -36 -34 -35
28/01 kl 21 -48 -45 -43 -44
28/01 kl 22 -32 -34 -32 -32
28/01 kl 23 -1 -1 1 -1

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 129 124 150 104 127
Max fra modell: 27.01 18 129 127 149 102 119
Max fra modell: 27.01 12 129 124 145 101 120
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm