Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 27 33 27 30
28/01 kl 01 29 36 34 32
28/01 kl 02 27 32 29 29
28/01 kl 03 26 32 27 27
28/01 kl 04 28 32 30 28
28/01 kl 05 28 33 29 28
28/01 kl 06 24 29 27 24
28/01 kl 07 26 30 26 28
28/01 kl 08 28 34 28 31
28/01 kl 09 25 29 24 27
28/01 kl 10 28 33 25 28
28/01 kl 11 28 34 27 29
28/01 kl 12 24 33 25 28
28/01 kl 13 27 36 24 28
28/01 kl 14 26 33 26 26
28/01 kl 15 24 32 28 25
28/01 kl 16 29 38 28 26
28/01 kl 17 32 37 30 25
28/01 kl 18 26 35 29 25
28/01 kl 19 28 36 28 28
28/01 kl 20 30 37 32 30
28/01 kl 21 27 37 32 29
28/01 kl 22 31 38 31 33
28/01 kl 23 33 41 33 33

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 42 41 72 53 67
Laveste værets virkning 26 24 32 0 4
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm