Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 5 34 39 36
29/01 kl 01 44 35 79 77
29/01 kl 02 72 38 110 109
29/01 kl 03 81 41 122 120
29/01 kl 04 70 41 111 110
29/01 kl 05 42 41 83 88
29/01 kl 06 5 44 49 51
29/01 kl 07 -31 41 10 13
29/01 kl 08 -57 44 -13 -8
29/01 kl 09 -66 47 -19 -16
29/01 kl 10 -54 49 -5 -6
29/01 kl 11 -24 54 30 31
29/01 kl 12 16 60 76 77
29/01 kl 13 55 60 115 117
29/01 kl 14 84 55 139 142
29/01 kl 15 95 55 150 146
29/01 kl 16 86 54 140 140
29/01 kl 17 58 51 109 112
29/01 kl 18 19 51 70 66
29/01 kl 19 -21 51 30 28
29/01 kl 20 -54 47 -7 -5
29/01 kl 21 -72 45 -27 -27
29/01 kl 22 -71 42 -29 -27
29/01 kl 23 -50 37 -13 -8

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 129 124 150 104 127
Laveste vannstand -44 -45 -29 -57 -23
Avvik gult nivå -21 -26 0 -46 -23
Avvik orange nivå -39 -44 -18 -64 -41
Avvik rødt nivå -50 -55 -29 -75 -52
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm