Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/01 kl 00 -16 35 19 20
30/01 kl 01 22 36 58 56
30/01 kl 02 55 33 88 89
30/01 kl 03 74 29 103 106
30/01 kl 04 74 30 104 101
30/01 kl 05 55 29 84 81
30/01 kl 06 23 26 49 49
30/01 kl 07 -13 26 13 10
30/01 kl 08 -43 22 -21 -18
30/01 kl 09 -60 19 -41 -35
30/01 kl 10 -60 19 -41 -39
30/01 kl 11 -39 18 -21 -21
30/01 kl 12 -5 16 11 14
30/01 kl 13 33 16 49 52
30/01 kl 14 66 14 80 82
30/01 kl 15 87 10 97 102
30/01 kl 16 88 10 98 105
30/01 kl 17 70 11 81 87
30/01 kl 18 38 10 48 55
30/01 kl 19 0 10 10 18
30/01 kl 20 -36 11 -25 -16
30/01 kl 21 -61 12 -49 -39
30/01 kl 22 -70 13 -57 -49
30/01 kl 23 -60 16 -44 -30

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 129 124 150 104 127
Laveste vannstand -44 -45 -29 -57 -23
Avvik gult nivå -21 -26 0 -46 -23
Avvik orange nivå -39 -44 -18 -64 -41
Avvik rødt nivå -50 -55 -29 -75 -52
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm