Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
31/01 kl 00 -33 17 -16 -2
31/01 kl 01 2 18 20 30
31/01 kl 02 36 24 60 70
31/01 kl 03 61 24 85 97
31/01 kl 04 71 22 93 101
31/01 kl 05 62 28 90 94
31/01 kl 06 38 27 65 73
31/01 kl 07 6 28 34 37
31/01 kl 08 -25 31 6 4
31/01 kl 09 -48 31 -17 -18
31/01 kl 10 -57 34 -23 -28
31/01 kl 11 -48 34 -14 -16
31/01 kl 12 -22 39 17 12
31/01 kl 13 12 40 52 46
31/01 kl 14 46 41 87 83
31/01 kl 15 72 45 117 111
31/01 kl 16 83 44 127 123
31/01 kl 17 76 45 121 114
31/01 kl 18 53 47 100 94
31/01 kl 19 20 49 69 63
31/01 kl 20 -15 48 33 28
31/01 kl 21 -44 47 3 2
31/01 kl 22 -61 51 -10 -10
31/01 kl 23 -61 51 -10 -10

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 129 124 150 104 127
Laveste vannstand -44 -45 -29 -57 -23
Avvik gult nivå -21 -26 0 -46 -23
Avvik orange nivå -39 -44 -18 -64 -41
Avvik rødt nivå -50 -55 -29 -75 -52
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm