Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
31/01 kl 00 -2 -16 -22 -26
31/01 kl 01 30 20 12 9
31/01 kl 02 70 60 45 43
31/01 kl 03 97 85 76 71
31/01 kl 04 101 93 88 81
31/01 kl 05 94 90 76 71
31/01 kl 06 73 65 55 53
31/01 kl 07 37 34 27 24
31/01 kl 08 4 6 -6 -8
31/01 kl 09 -18 -17 -28 -28
31/01 kl 10 -28 -23 -32 -32
31/01 kl 11 -16 -14 -24 -23
31/01 kl 12 12 17 7 6
31/01 kl 13 46 52 42 43
31/01 kl 14 83 87 77 80
31/01 kl 15 111 117 106 109
31/01 kl 16 123 127 119 120
31/01 kl 17 114 121 118 118
31/01 kl 18 94 100 93 93
31/01 kl 19 63 69 63 66
31/01 kl 20 28 33 32 34
31/01 kl 21 2 3 1 -1
31/01 kl 22 -10 -10 -9 -8
31/01 kl 23 -10 -10 -8 -6

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 129 124 150 104 127
Max fra modell: 27.01 18 129 127 149 102 119
Max fra modell: 27.01 12 129 124 145 101 120
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm