Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 13 230 27 257 255
27/01 kl 14 241 29 270 273
27/01 kl 15 231 35 266 261
27/01 kl 16 201 35 236 231
27/01 kl 17 160 35 195 193
27/01 kl 18 118 37 155 155
27/01 kl 19 84 37 121 119
27/01 kl 20 65 32 97 100
27/01 kl 21 67 31 98 99
27/01 kl 22 90 33 123 121
27/01 kl 23 127 29 156 157

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 270 265 291 245 268
Laveste vannstand 97 96 112 84 118
Avvik gult nivå -21 -26 0 -46 -23
Avvik orange nivå -39 -44 -18 -64 -41
Avvik rødt nivå -50 -55 -29 -75 -52
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm