Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 13 257 257 257 255
27/01 kl 14 268 272 270 273
27/01 kl 15 264 268 266 261
27/01 kl 16 231 238 236 231
27/01 kl 17 186 193 195 193
27/01 kl 18 152 157 155 155
27/01 kl 19 116 126 121 119
27/01 kl 20 91 101 97 100
27/01 kl 21 99 105 98 99
27/01 kl 22 119 126 123 121
27/01 kl 23 153 161 156 157

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 272 270 308 262 280
Laveste vannstand 91 91 101 71 105
Avvik gult nivå -19 -21 17 -29 -11
Avvik orange nivå -37 -39 -1 -47 -29
Avvik rødt nivå -48 -50 -12 -58 -40
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm