Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
27/01 kl 12 226 - - 229
27/01 kl 13 255 257 257 257
27/01 kl 14 273 270 270 270
27/01 kl 15 261 266 266 266
27/01 kl 16 231 236 236 236
27/01 kl 17 193 195 195 195
27/01 kl 18 155 155 155 155
27/01 kl 19 119 121 121 120
27/01 kl 20 100 97 98 95
27/01 kl 21 99 98 98 97
27/01 kl 22 121 123 123 123
27/01 kl 23 157 156 156 156

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 270 265 291 245 268
Max fra modell: 27.01 18 270 268 290 243 260
Max fra modell: 27.01 12 270 265 286 242 261
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm