Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 168 27 195 198
28/01 kl 01 203 34 237 235
28/01 kl 02 223 29 252 252
28/01 kl 03 221 27 248 248
28/01 kl 04 200 30 230 228
28/01 kl 05 165 29 194 193
28/01 kl 06 127 27 154 151
28/01 kl 07 95 26 121 123
28/01 kl 08 76 28 104 107
28/01 kl 09 77 24 101 104
28/01 kl 10 100 25 125 128
28/01 kl 11 137 27 164 166
28/01 kl 12 179 25 204 207
28/01 kl 13 215 24 239 243
28/01 kl 14 237 26 263 263
28/01 kl 15 237 28 265 262
28/01 kl 16 218 28 246 244
28/01 kl 17 182 30 212 207
28/01 kl 18 139 29 168 164
28/01 kl 19 100 28 128 128
28/01 kl 20 73 32 105 103
28/01 kl 21 64 32 96 93
28/01 kl 22 76 31 107 109
28/01 kl 23 107 33 140 140

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 270 265 291 245 268
Laveste vannstand 97 96 112 84 118
Avvik gult nivå -21 -26 0 -46 -23
Avvik orange nivå -39 -44 -18 -64 -41
Avvik rødt nivå -50 -55 -29 -75 -52
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm