Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 195 201 195 198
28/01 kl 01 232 239 237 235
28/01 kl 02 250 255 252 252
28/01 kl 03 247 253 248 248
28/01 kl 04 228 232 230 228
28/01 kl 05 193 198 194 193
28/01 kl 06 151 156 154 151
28/01 kl 07 121 125 121 123
28/01 kl 08 104 110 104 107
28/01 kl 09 102 106 101 104
28/01 kl 10 128 133 125 128
28/01 kl 11 165 171 164 166
28/01 kl 12 203 212 204 207
28/01 kl 13 242 251 239 243
28/01 kl 14 263 270 263 263
28/01 kl 15 261 269 265 262
28/01 kl 16 247 256 246 244
28/01 kl 17 214 219 212 207
28/01 kl 18 165 174 168 164
28/01 kl 19 128 136 128 128
28/01 kl 20 103 110 105 103
28/01 kl 21 91 101 96 93
28/01 kl 22 107 114 107 109
28/01 kl 23 140 148 140 140

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 272 270 308 262 280
Laveste vannstand 91 91 101 71 105
Avvik gult nivå -19 -21 17 -29 -11
Avvik orange nivå -37 -39 -1 -47 -29
Avvik rødt nivå -48 -50 -12 -58 -40
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm