Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
28/01 kl 00 198 195 195 196
28/01 kl 01 235 237 237 236
28/01 kl 02 252 252 252 251
28/01 kl 03 248 248 247 249
28/01 kl 04 228 230 230 230
28/01 kl 05 193 194 194 194
28/01 kl 06 151 154 152 152
28/01 kl 07 123 121 122 121
28/01 kl 08 107 104 104 105
28/01 kl 09 104 101 102 102
28/01 kl 10 128 125 125 125
28/01 kl 11 166 164 164 164
28/01 kl 12 207 204 206 205
28/01 kl 13 243 239 240 239
28/01 kl 14 263 263 265 263
28/01 kl 15 262 265 268 265
28/01 kl 16 244 246 247 247
28/01 kl 17 207 212 214 213
28/01 kl 18 164 168 171 169
28/01 kl 19 128 128 130 131
28/01 kl 20 103 105 107 106
28/01 kl 21 93 96 98 97
28/01 kl 22 109 107 109 109
28/01 kl 23 140 140 142 140

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 270 265 291 245 268
Max fra modell: 27.01 18 270 268 290 243 260
Max fra modell: 27.01 12 270 265 286 242 261
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm