Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 33 43 34 31
29/01 kl 01 32 41 35 33
29/01 kl 02 35 43 38 37
29/01 kl 03 36 46 41 39
29/01 kl 04 34 42 41 40
29/01 kl 05 37 46 41 46
29/01 kl 06 43 54 44 46
29/01 kl 07 38 47 41 44
29/01 kl 08 39 52 44 49
29/01 kl 09 49 61 47 50
29/01 kl 10 43 60 49 48
29/01 kl 11 43 57 54 55
29/01 kl 12 49 69 60 61
29/01 kl 13 46 69 60 62
29/01 kl 14 45 71 55 58
29/01 kl 15 46 72 55 51
29/01 kl 16 44 64 54 54
29/01 kl 17 40 65 51 54
29/01 kl 18 40 71 51 47
29/01 kl 19 41 65 51 49
29/01 kl 20 38 66 47 49
29/01 kl 21 32 60 45 45
29/01 kl 22 37 60 42 44
29/01 kl 23 33 57 37 42

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 42 41 72 53 67
Laveste værets virkning 26 24 32 0 4
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm