Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/01 kl 00 25 49 35 36
30/01 kl 01 29 53 36 34
30/01 kl 02 27 48 33 34
30/01 kl 03 23 42 29 32
30/01 kl 04 27 47 30 27
30/01 kl 05 23 39 29 26
30/01 kl 06 19 34 26 26
30/01 kl 07 19 37 26 23
30/01 kl 08 17 31 22 25
30/01 kl 09 12 27 19 25
30/01 kl 10 14 31 19 21
30/01 kl 11 14 28 18 18
30/01 kl 12 8 25 16 19
30/01 kl 13 6 25 16 19
30/01 kl 14 8 26 14 16
30/01 kl 15 6 28 10 15
30/01 kl 16 1 23 10 17
30/01 kl 17 2 25 11 17
30/01 kl 18 1 27 10 17
30/01 kl 19 0 25 10 18
30/01 kl 20 1 29 11 20
30/01 kl 21 1 28 12 22
30/01 kl 22 0 27 13 21
30/01 kl 23 2 31 16 30

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 42 41 72 53 67
Laveste værets virkning 26 24 32 0 4
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm