Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
31/01 kl 00 108 17 125 139
31/01 kl 01 143 18 161 171
31/01 kl 02 177 24 201 211
31/01 kl 03 202 24 226 238
31/01 kl 04 212 22 234 242
31/01 kl 05 203 28 231 235
31/01 kl 06 179 27 206 214
31/01 kl 07 147 28 175 178
31/01 kl 08 116 31 147 145
31/01 kl 09 93 31 124 123
31/01 kl 10 84 34 118 113
31/01 kl 11 93 34 127 125
31/01 kl 12 119 39 158 153
31/01 kl 13 153 40 193 187
31/01 kl 14 187 41 228 224
31/01 kl 15 213 45 258 252
31/01 kl 16 224 44 268 264
31/01 kl 17 217 45 262 255
31/01 kl 18 194 47 241 235
31/01 kl 19 161 49 210 204
31/01 kl 20 126 48 174 169
31/01 kl 21 97 47 144 143
31/01 kl 22 80 51 131 131
31/01 kl 23 80 51 131 131

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 270 265 291 245 268
Laveste vannstand 97 96 112 84 118
Avvik gult nivå -21 -26 0 -46 -23
Avvik orange nivå -39 -44 -18 -64 -41
Avvik rødt nivå -50 -55 -29 -75 -52
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm