Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
31/01 kl 00 112 142 125 139
31/01 kl 01 148 178 161 171
31/01 kl 02 181 212 201 211
31/01 kl 03 209 241 226 238
31/01 kl 04 222 250 234 242
31/01 kl 05 211 239 231 235
31/01 kl 06 191 218 206 214
31/01 kl 07 163 186 175 178
31/01 kl 08 130 155 147 145
31/01 kl 09 109 132 124 123
31/01 kl 10 105 128 118 113
31/01 kl 11 112 136 127 125
31/01 kl 12 141 166 158 153
31/01 kl 13 177 200 193 187
31/01 kl 14 210 237 228 224
31/01 kl 15 240 266 258 252
31/01 kl 16 252 280 268 264
31/01 kl 17 245 273 262 255
31/01 kl 18 225 249 241 235
31/01 kl 19 191 222 210 204
31/01 kl 20 158 187 174 169
31/01 kl 21 128 156 144 143
31/01 kl 22 108 141 131 131
31/01 kl 23 110 147 131 131

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 272 270 308 262 280
Laveste vannstand 91 91 101 71 105
Avvik gult nivå -19 -21 17 -29 -11
Avvik orange nivå -37 -39 -1 -47 -29
Avvik rødt nivå -48 -50 -12 -58 -40
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm