Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
31/01 kl 00 139 125 119 115
31/01 kl 01 171 161 153 150
31/01 kl 02 211 201 186 184
31/01 kl 03 238 226 217 212
31/01 kl 04 242 234 229 222
31/01 kl 05 235 231 217 212
31/01 kl 06 214 206 196 194
31/01 kl 07 178 175 168 165
31/01 kl 08 145 147 135 133
31/01 kl 09 123 124 113 113
31/01 kl 10 113 118 109 109
31/01 kl 11 125 127 117 118
31/01 kl 12 153 158 148 147
31/01 kl 13 187 193 183 184
31/01 kl 14 224 228 218 221
31/01 kl 15 252 258 247 250
31/01 kl 16 264 268 260 261
31/01 kl 17 255 262 259 259
31/01 kl 18 235 241 234 234
31/01 kl 19 204 210 204 207
31/01 kl 20 169 174 173 175
31/01 kl 21 143 144 142 140
31/01 kl 22 131 131 132 133
31/01 kl 23 131 131 133 135

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 270 265 291 245 268
Max fra modell: 27.01 18 270 268 290 243 260
Max fra modell: 27.01 12 270 265 286 242 261
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm