Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
31/01 kl 00 4 34 17 31
31/01 kl 01 5 35 18 28
31/01 kl 02 4 35 24 34
31/01 kl 03 7 39 24 36
31/01 kl 04 10 38 22 30
31/01 kl 05 8 36 28 32
31/01 kl 06 12 39 27 35
31/01 kl 07 16 39 28 31
31/01 kl 08 14 39 31 29
31/01 kl 09 16 39 31 30
31/01 kl 10 21 44 34 29
31/01 kl 11 19 43 34 32
31/01 kl 12 22 47 39 34
31/01 kl 13 24 47 40 34
31/01 kl 14 23 50 41 37
31/01 kl 15 27 53 45 39
31/01 kl 16 28 56 44 40
31/01 kl 17 28 56 45 38
31/01 kl 18 31 55 47 41
31/01 kl 19 30 61 49 43
31/01 kl 20 32 61 48 43
31/01 kl 21 31 59 47 46
31/01 kl 22 28 61 51 51
31/01 kl 23 30 67 51 51

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 42 41 72 53 67
Laveste værets virkning 26 24 32 0 4
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm