Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 212 42 254 258
29/01 kl 01 237 41 278 283
29/01 kl 02 237 42 279 279
29/01 kl 03 214 38 252 259
29/01 kl 04 176 40 216 217
29/01 kl 05 132 40 172 165
29/01 kl 06 97 36 133 134
29/01 kl 07 78 30 108 108
29/01 kl 08 81 35 116 109
29/01 kl 09 103 33 136 133
29/01 kl 10 139 35 174 169
29/01 kl 11 183 31 214 209
29/01 kl 12 225 28 253 249
29/01 kl 13 251 28 279 269
29/01 kl 14 253 18 271 266
29/01 kl 15 232 13 245 240
29/01 kl 16 194 11 205 201
29/01 kl 17 147 9 156 152
29/01 kl 18 104 10 114 115
29/01 kl 19 75 5 80 87
29/01 kl 20 67 7 74 73
29/01 kl 21 78 2 80 83
29/01 kl 22 107 6 113 109
29/01 kl 23 146 2 148 151

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 307 276 279 247 284
Laveste vannstand 101 86 74 70 97
Avvik gult nivå -13 -44 -41 -73 -36
Avvik orange nivå -30 -61 -58 -90 -53
Avvik rødt nivå -41 -72 -69 -101 -64
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm