Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/01 kl 00 189 -1 188 198
30/01 kl 01 222 1 223 229
30/01 kl 02 235 0 235 240
30/01 kl 03 224 2 226 227
30/01 kl 04 194 4 198 199
30/01 kl 05 154 1 155 157
30/01 kl 06 115 3 118 120
30/01 kl 07 88 2 90 94
30/01 kl 08 80 2 82 85
30/01 kl 09 92 3 95 93
30/01 kl 10 120 3 123 120
30/01 kl 11 159 1 160 156
30/01 kl 12 201 4 205 199
30/01 kl 13 235 -2 233 235
30/01 kl 14 249 -2 247 249
30/01 kl 15 240 0 240 236
30/01 kl 16 212 -4 208 208
30/01 kl 17 171 -6 165 164
30/01 kl 18 127 -5 122 122
30/01 kl 19 92 -7 85 92
30/01 kl 20 74 -4 70 73
30/01 kl 21 76 -3 73 76
30/01 kl 22 94 -5 89 99
30/01 kl 23 126 -3 123 132

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 307 276 279 247 284
Laveste vannstand 101 86 74 70 97
Avvik gult nivå -13 -44 -41 -73 -36
Avvik orange nivå -30 -61 -58 -90 -53
Avvik rødt nivå -41 -72 -69 -101 -64
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm