Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
31/01 kl 00 165 -4 161 170
31/01 kl 01 202 -3 199 213
31/01 kl 02 225 0 225 240
31/01 kl 03 226 -1 225 240
31/01 kl 04 207 0 207 222
31/01 kl 05 174 -1 173 190
31/01 kl 06 136 1 137 155
31/01 kl 07 104 4 108 130
31/01 kl 08 87 10 97 112
31/01 kl 09 89 14 103 119
31/01 kl 10 107 20 127 140
31/01 kl 11 138 26 164 179
31/01 kl 12 176 29 205 216
31/01 kl 13 212 35 247 257
31/01 kl 14 236 39 275 288
31/01 kl 15 240 44 284 294
31/01 kl 16 223 56 279 277
31/01 kl 17 191 52 243 250
31/01 kl 18 151 61 212 220
31/01 kl 19 114 64 178 189
31/01 kl 20 89 69 158 161
31/01 kl 21 81 70 151 158
31/01 kl 22 89 66 155 171
31/01 kl 23 111 70 181 208

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 307 276 279 247 284
Laveste vannstand 101 86 74 70 97
Avvik gult nivå -13 -44 -41 -73 -36
Avvik orange nivå -30 -61 -58 -90 -53
Avvik rødt nivå -41 -72 -69 -101 -64
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm