Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
27/01 kl 12 35 - - 37
27/01 kl 13 88 89 89 89
27/01 kl 14 132 131 131 132
27/01 kl 15 146 149 149 149
27/01 kl 16 139 140 140 140
27/01 kl 17 111 110 110 110
27/01 kl 18 63 72 72 72
27/01 kl 19 14 13 13 12
27/01 kl 20 -28 -25 -25 -27
27/01 kl 21 -54 -57 -57 -57
27/01 kl 22 -51 -55 -55 -54
27/01 kl 23 -29 -33 -34 -36

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 149 143 208 144 151
Max fra modell: 27.01 18 149 143 197 144 141
Max fra modell: 27.01 12 149 142 190 139 141
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm