Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 -55 41 -14 -12
29/01 kl 01 -8 45 37 36
29/01 kl 02 43 48 91 90
29/01 kl 03 80 50 130 126
29/01 kl 04 95 50 145 142
29/01 kl 05 87 55 142 136
29/01 kl 06 59 57 116 110
29/01 kl 07 18 64 82 81
29/01 kl 08 -28 62 34 33
29/01 kl 09 -65 61 -4 -5
29/01 kl 10 -81 59 -22 -23
29/01 kl 11 -73 57 -16 -14
29/01 kl 12 -43 63 20 21
29/01 kl 13 3 71 74 66
29/01 kl 14 54 82 136 132
29/01 kl 15 94 92 186 188
29/01 kl 16 112 96 208 206
29/01 kl 17 106 93 199 194
29/01 kl 18 79 93 172 164
29/01 kl 19 36 88 124 116
29/01 kl 20 -14 93 79 62
29/01 kl 21 -59 84 25 14
29/01 kl 22 -87 86 -1 -11
29/01 kl 23 -91 83 -8 -15

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 149 143 208 144 151
Laveste vannstand -57 -61 -22 -52 -48
Avvik gult nivå -27 -33 32 -32 -25
Avvik orange nivå -44 -50 15 -49 -42
Avvik rødt nivå -54 -60 5 -59 -52
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm