Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
31/01 kl 00 -67 -35 -48 -24
31/01 kl 01 -37 -1 -17 7
31/01 kl 02 5 43 21 52
31/01 kl 03 43 86 76 102
31/01 kl 04 80 114 104 135
31/01 kl 05 96 128 122 141
31/01 kl 06 95 125 112 133
31/01 kl 07 72 105 92 105
31/01 kl 08 35 70 56 67
31/01 kl 09 -4 33 11 24
31/01 kl 10 -38 -3 -13 -13
31/01 kl 11 -50 -13 -34 -34
31/01 kl 12 -47 -10 -25 -32
31/01 kl 13 -17 21 1 -8
31/01 kl 14 22 60 47 32
31/01 kl 15 70 108 93 79
31/01 kl 16 105 140 134 116
31/01 kl 17 126 160 151 132
31/01 kl 18 120 155 149 127
31/01 kl 19 104 135 122 112
31/01 kl 20 65 99 94 77
31/01 kl 21 27 56 47 36
31/01 kl 22 -15 15 5 -2
31/01 kl 23 -39 -12 -22 -28

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 153 146 205 163 160
Laveste vannstand -65 -63 -34 -73 -67
Avvik gult nivå -23 -30 29 -13 -16
Avvik orange nivå -40 -47 12 -30 -33
Avvik rødt nivå -50 -57 2 -40 -43
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm