Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
31/01 kl 00 13 45 32 56
31/01 kl 01 16 52 36 60
31/01 kl 02 16 54 32 63
31/01 kl 03 9 52 42 68
31/01 kl 04 11 45 35 66
31/01 kl 05 12 44 38 57
31/01 kl 06 16 46 33 54
31/01 kl 07 16 49 36 49
31/01 kl 08 15 50 36 47
31/01 kl 09 16 53 31 44
31/01 kl 10 14 49 39 39
31/01 kl 11 18 55 34 34
31/01 kl 12 17 54 39 32
31/01 kl 13 22 60 40 31
31/01 kl 14 22 60 47 32
31/01 kl 15 26 64 49 35
31/01 kl 16 25 60 54 36
31/01 kl 17 29 63 54 35
31/01 kl 18 27 62 56 34
31/01 kl 19 33 64 51 41
31/01 kl 20 30 64 59 42
31/01 kl 21 35 64 55 44
31/01 kl 22 33 63 53 46
31/01 kl 23 34 61 51 45

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 42 56 109 91 64
Laveste værets virkning 25 23 40 9 9
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm