Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 13 29 29 29 28
27/01 kl 14 30 32 31 32
27/01 kl 15 29 34 31 28
27/01 kl 16 34 42 29 28
27/01 kl 17 27 38 28 29
27/01 kl 18 32 42 36 27
27/01 kl 19 25 36 30 31
27/01 kl 20 29 39 38 35
27/01 kl 21 26 37 34 37
27/01 kl 22 30 38 39 43
27/01 kl 23 27 40 39 43

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 42 56 109 91 64
Laveste værets virkning 25 23 40 9 9
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm