Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 140 36 176 182
28/01 kl 01 191 34 225 232
28/01 kl 02 237 35 272 277
28/01 kl 03 264 38 302 300
28/01 kl 04 266 39 305 306
28/01 kl 05 247 30 277 280
28/01 kl 06 210 34 244 240
28/01 kl 07 163 31 194 192
28/01 kl 08 119 33 152 144
28/01 kl 09 91 34 125 120
28/01 kl 10 87 36 123 120
28/01 kl 11 108 36 144 143
28/01 kl 12 149 34 183 181
28/01 kl 13 201 27 228 230
28/01 kl 14 250 28 278 274
28/01 kl 15 280 24 304 302
28/01 kl 16 286 27 313 307
28/01 kl 17 268 24 292 290
28/01 kl 18 231 24 255 252
28/01 kl 19 181 25 206 203
28/01 kl 20 130 28 158 154
28/01 kl 21 91 30 121 121
28/01 kl 22 75 34 109 110
28/01 kl 23 84 39 123 123

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 319 313 378 314 321
Laveste vannstand 113 109 148 118 122
Avvik gult nivå -27 -33 32 -32 -25
Avvik orange nivå -44 -50 15 -49 -42
Avvik rødt nivå -54 -60 5 -59 -52
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm