Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 27 39 36 42
28/01 kl 01 28 41 34 41
28/01 kl 02 26 43 35 40
28/01 kl 03 32 46 38 36
28/01 kl 04 33 46 39 40
28/01 kl 05 29 41 30 33
28/01 kl 06 33 42 34 30
28/01 kl 07 27 36 31 29
28/01 kl 08 35 43 33 25
28/01 kl 09 29 40 34 29
28/01 kl 10 32 38 36 33
28/01 kl 11 29 37 36 35
28/01 kl 12 27 36 34 32
28/01 kl 13 27 35 27 29
28/01 kl 14 23 33 28 24
28/01 kl 15 25 34 24 22
28/01 kl 16 23 30 27 21
28/01 kl 17 30 37 24 22
28/01 kl 18 29 36 24 21
28/01 kl 19 30 41 25 22
28/01 kl 20 26 39 28 24
28/01 kl 21 27 45 30 30
28/01 kl 22 32 48 34 35
28/01 kl 23 38 56 39 39

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 42 56 109 91 64
Laveste værets virkning 25 23 40 9 9
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm