Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
29/01 kl 00 158 156 160 159
29/01 kl 01 206 207 212 210
29/01 kl 02 260 261 264 263
29/01 kl 03 296 300 304 304
29/01 kl 04 312 315 319 322
29/01 kl 05 306 312 316 318
29/01 kl 06 280 286 290 292
29/01 kl 07 251 252 257 251
29/01 kl 08 203 204 206 206
29/01 kl 09 165 166 168 172
29/01 kl 10 147 148 152 156
29/01 kl 11 156 154 157 172
29/01 kl 12 191 190 202 203
29/01 kl 13 236 244 253 255
29/01 kl 14 302 306 321 302
29/01 kl 15 358 356 356 344
29/01 kl 16 376 378 367 360
29/01 kl 17 364 369 365 350
29/01 kl 18 334 342 330 321
29/01 kl 19 286 294 291 274
29/01 kl 20 232 249 230 221
29/01 kl 21 184 195 186 179
29/01 kl 22 159 169 155 144
29/01 kl 23 155 162 144 139

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 319 313 378 314 321
Max fra modell: 27.01 18 319 313 367 314 311
Max fra modell: 27.01 12 319 312 360 309 311
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm