Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
30/01 kl 00 167 171 156 153
30/01 kl 01 199 203 185 191
30/01 kl 02 245 242 239 240
30/01 kl 03 283 286 280 283
30/01 kl 04 310 303 305 309
30/01 kl 05 309 310 314 309
30/01 kl 06 293 289 289 293
30/01 kl 07 256 251 257 256
30/01 kl 08 211 209 207 212
30/01 kl 09 164 163 168 168
30/01 kl 10 135 136 136 138
30/01 kl 11 128 128 130 130
30/01 kl 12 148 150 150 140
30/01 kl 13 183 189 181 177
30/01 kl 14 230 235 231 220
30/01 kl 15 272 283 274 265
30/01 kl 16 300 307 300 292
30/01 kl 17 309 314 301 298
30/01 kl 18 298 297 277 278
30/01 kl 19 266 264 248 247
30/01 kl 20 223 218 204 202
30/01 kl 21 180 171 157 153
30/01 kl 22 149 137 120 117
30/01 kl 23 136 118 100 104

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 319 313 378 314 321
Max fra modell: 27.01 18 319 313 367 314 311
Max fra modell: 27.01 12 319 312 360 309 311
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm