Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/01 kl 00 54 91 73 69
30/01 kl 01 51 90 66 62
30/01 kl 02 48 84 56 59
30/01 kl 03 46 81 56 53
30/01 kl 04 46 77 47 54
30/01 kl 05 44 68 50 49
30/01 kl 06 40 67 47 51
30/01 kl 07 36 62 42 47
30/01 kl 08 31 57 43 45
30/01 kl 09 32 53 37 38
30/01 kl 10 32 52 37 36
30/01 kl 11 31 54 34 34
30/01 kl 12 28 46 38 36
30/01 kl 13 19 42 40 34
30/01 kl 14 20 47 39 34
30/01 kl 15 18 45 42 31
30/01 kl 16 21 44 37 30
30/01 kl 17 16 44 38 33
30/01 kl 18 16 45 37 38
30/01 kl 19 17 47 37 39
30/01 kl 20 16 49 36 41
30/01 kl 21 15 45 35 44
30/01 kl 22 9 41 37 49
30/01 kl 23 13 44 34 52

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 42 56 109 91 64
Laveste værets virkning 25 23 40 9 9
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm