Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
31/01 kl 00 90 32 122 146
31/01 kl 01 117 36 153 177
31/01 kl 02 159 32 191 222
31/01 kl 03 204 42 246 272
31/01 kl 04 239 35 274 305
31/01 kl 05 254 38 292 311
31/01 kl 06 249 33 282 303
31/01 kl 07 226 36 262 275
31/01 kl 08 190 36 226 237
31/01 kl 09 150 31 181 194
31/01 kl 10 118 39 157 157
31/01 kl 11 102 34 136 136
31/01 kl 12 106 39 145 138
31/01 kl 13 131 40 171 162
31/01 kl 14 170 47 217 202
31/01 kl 15 214 49 263 249
31/01 kl 16 250 54 304 286
31/01 kl 17 267 54 321 302
31/01 kl 18 263 56 319 297
31/01 kl 19 241 51 292 282
31/01 kl 20 205 59 264 247
31/01 kl 21 162 55 217 206
31/01 kl 22 122 53 175 168
31/01 kl 23 97 51 148 142

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 319 313 378 314 321
Laveste vannstand 113 109 148 118 122
Avvik gult nivå -27 -33 32 -32 -25
Avvik orange nivå -44 -50 15 -49 -42
Avvik rødt nivå -54 -60 5 -59 -52
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm