Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
31/01 kl 00 103 135 122 146
31/01 kl 01 133 169 153 177
31/01 kl 02 175 213 191 222
31/01 kl 03 213 256 246 272
31/01 kl 04 250 284 274 305
31/01 kl 05 266 298 292 311
31/01 kl 06 265 295 282 303
31/01 kl 07 242 275 262 275
31/01 kl 08 205 240 226 237
31/01 kl 09 166 203 181 194
31/01 kl 10 132 167 157 157
31/01 kl 11 120 157 136 136
31/01 kl 12 123 160 145 138
31/01 kl 13 153 191 171 162
31/01 kl 14 192 230 217 202
31/01 kl 15 240 278 263 249
31/01 kl 16 275 310 304 286
31/01 kl 17 296 330 321 302
31/01 kl 18 290 325 319 297
31/01 kl 19 274 305 292 282
31/01 kl 20 235 269 264 247
31/01 kl 21 197 226 217 206
31/01 kl 22 155 185 175 168
31/01 kl 23 131 158 148 142

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 323 316 375 333 330
Laveste vannstand 105 107 136 97 103
Avvik gult nivå -23 -30 29 -13 -16
Avvik orange nivå -40 -47 12 -30 -33
Avvik rødt nivå -50 -57 2 -40 -43
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm