Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
31/01 kl 00 146 122 110 110
31/01 kl 01 177 153 137 138
31/01 kl 02 222 191 184 184
31/01 kl 03 272 246 229 230
31/01 kl 04 305 274 266 266
31/01 kl 05 311 292 280 276
31/01 kl 06 303 282 276 277
31/01 kl 07 275 262 255 251
31/01 kl 08 237 226 221 221
31/01 kl 09 194 181 180 176
31/01 kl 10 157 157 150 146
31/01 kl 11 136 136 134 132
31/01 kl 12 138 145 139 136
31/01 kl 13 162 171 164 164
31/01 kl 14 202 217 207 203
31/01 kl 15 249 263 250 252
31/01 kl 16 286 304 290 290
31/01 kl 17 302 321 309 310
31/01 kl 18 297 319 311 311
31/01 kl 19 282 292 286 285
31/01 kl 20 247 264 251 253
31/01 kl 21 206 217 208 210
31/01 kl 22 168 175 165 166
31/01 kl 23 142 148 144 143

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 319 313 378 314 321
Max fra modell: 27.01 18 319 313 367 314 311
Max fra modell: 27.01 12 319 312 360 309 311
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm