Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 13 51 34 85 81
27/01 kl 14 56 29 85 81
27/01 kl 15 59 23 82 80
27/01 kl 16 61 18 79 81
27/01 kl 17 65 16 81 83
27/01 kl 18 67 13 80 82
27/01 kl 19 66 11 77 82
27/01 kl 20 62 10 72 78
27/01 kl 21 57 7 64 73
27/01 kl 22 52 4 56 67
27/01 kl 23 49 1 50 61

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 85 64 87 65 142
Laveste vannstand 50 44 51 23 46
Avvik gult nivå -65 -86 -63 -85 -8
Avvik orange nivå -88 -109 -86 -108 -31
Avvik rødt nivå -99 -120 -97 -119 -42
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm