Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/01 kl 00 48 17 65 68
30/01 kl 01 46 14 60 61
30/01 kl 02 48 9 57 58
30/01 kl 03 53 6 59 57
30/01 kl 04 58 3 61 55
30/01 kl 05 61 -1 60 54
30/01 kl 06 64 -6 58 55
30/01 kl 07 67 -9 58 58
30/01 kl 08 67 -14 53 59
30/01 kl 09 63 -19 44 57
30/01 kl 10 59 -23 36 52
30/01 kl 11 54 -25 29 46
30/01 kl 12 50 -24 26 41
30/01 kl 13 47 -24 23 36
30/01 kl 14 47 -22 25 33
30/01 kl 15 50 -20 30 34
30/01 kl 16 53 -20 33 36
30/01 kl 17 56 -20 36 37
30/01 kl 18 59 -19 40 41
30/01 kl 19 62 -18 44 48
30/01 kl 20 65 -15 50 54
30/01 kl 21 64 -13 51 57
30/01 kl 22 61 -10 51 55
30/01 kl 23 57 -5 52 53

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 85 64 87 65 142
Laveste vannstand 50 44 51 23 46
Avvik gult nivå -65 -86 -63 -85 -8
Avvik orange nivå -88 -109 -86 -108 -31
Avvik rødt nivå -99 -120 -97 -119 -42
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm