Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 13 1 30 31 29
27/01 kl 14 50 33 83 80
27/01 kl 15 90 30 120 120
27/01 kl 16 113 32 145 143
27/01 kl 17 112 31 143 139
27/01 kl 18 86 34 120 114
27/01 kl 19 42 33 75 71
27/01 kl 20 -9 35 26 22
27/01 kl 21 -54 37 -17 -22
27/01 kl 22 -86 36 -50 -50
27/01 kl 23 -94 36 -58 -56

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 145 140 193 143 148
Laveste vannstand -58 -59 -53 -35 -47
Avvik gult nivå -32 -37 16 -34 -29
Avvik orange nivå -50 -55 -2 -52 -47
Avvik rødt nivå -60 -65 -12 -62 -57
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm