Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 13 30 30 30 28
27/01 kl 14 33 34 33 30
27/01 kl 15 30 33 30 30
27/01 kl 16 33 36 32 30
27/01 kl 17 33 37 31 27
27/01 kl 18 33 38 34 28
27/01 kl 19 30 37 33 29
27/01 kl 20 30 36 35 31
27/01 kl 21 31 37 37 32
27/01 kl 22 32 41 36 36
27/01 kl 23 30 38 36 38

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 41 48 104 94 70
Laveste værets virkning 30 26 39 15 13
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm