Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 -45 -36 -41 -38
28/01 kl 01 -8 2 0 2
28/01 kl 02 43 54 48 50
28/01 kl 03 86 99 91 93
28/01 kl 04 119 128 126 123
28/01 kl 05 127 136 129 131
28/01 kl 06 111 120 113 114
28/01 kl 07 77 85 75 75
28/01 kl 08 31 40 33 29
28/01 kl 09 -7 1 -4 -15
28/01 kl 10 -40 -31 -36 -41
28/01 kl 11 -50 -41 -46 -48
28/01 kl 12 -34 -23 -28 -32
28/01 kl 13 3 11 7 7
28/01 kl 14 50 60 54 52
28/01 kl 15 95 103 96 96
28/01 kl 16 127 134 126 124
28/01 kl 17 141 147 140 138
28/01 kl 18 129 135 126 124
28/01 kl 19 95 103 91 87
28/01 kl 20 45 54 43 39
28/01 kl 21 -5 5 -5 -8
28/01 kl 22 -43 -29 -38 -42
28/01 kl 23 -59 -44 -59 -58

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 149 147 201 157 157
Laveste vannstand -64 -59 -49 -48 -68
Avvik gult nivå -28 -30 24 -20 -20
Avvik orange nivå -46 -48 6 -38 -38
Avvik rødt nivå -56 -58 -4 -48 -48
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm