Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
28/01 kl 00 -38 -41 -40 -39
28/01 kl 01 2 0 -1 -1
28/01 kl 02 50 48 47 47
28/01 kl 03 93 91 91 91
28/01 kl 04 123 126 126 126
28/01 kl 05 131 129 130 131
28/01 kl 06 114 113 114 115
28/01 kl 07 75 75 76 78
28/01 kl 08 29 33 34 35
28/01 kl 09 -15 -4 -4 -1
28/01 kl 10 -41 -36 -35 -34
28/01 kl 11 -48 -46 -45 -45
28/01 kl 12 -32 -28 -29 -28
28/01 kl 13 7 7 7 9
28/01 kl 14 52 54 54 57
28/01 kl 15 96 96 97 96
28/01 kl 16 124 126 128 126
28/01 kl 17 138 140 141 139
28/01 kl 18 124 126 126 128
28/01 kl 19 87 91 94 94
28/01 kl 20 39 43 47 45
28/01 kl 21 -8 -5 -2 -2
28/01 kl 22 -42 -38 -37 -38
28/01 kl 23 -58 -59 -56 -57

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 145 140 193 143 148
Max fra modell: 27.01 18 145 141 190 140 143
Max fra modell: 27.01 12 145 139 186 138 143
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm