Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/01 kl 00 -35 2 -12 -15
30/01 kl 01 -20 17 -2 -4
30/01 kl 02 14 55 27 25
30/01 kl 03 57 92 61 61
30/01 kl 04 98 125 102 101
30/01 kl 05 127 150 130 129
30/01 kl 06 135 157 139 137
30/01 kl 07 117 142 122 125
30/01 kl 08 81 102 85 91
30/01 kl 09 43 60 46 49
30/01 kl 10 3 22 4 6
30/01 kl 11 -28 -9 -25 -21
30/01 kl 12 -41 -20 -35 -31
30/01 kl 13 -33 -10 -22 -18
30/01 kl 14 0 22 18 16
30/01 kl 15 44 68 61 55
30/01 kl 16 82 107 100 97
30/01 kl 17 114 137 130 124
30/01 kl 18 125 150 143 138
30/01 kl 19 112 141 135 134
30/01 kl 20 80 110 103 103
30/01 kl 21 35 67 59 59
30/01 kl 22 -11 19 14 19
30/01 kl 23 -48 -19 -22 -10

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 149 147 201 157 157
Laveste vannstand -64 -59 -49 -48 -68
Avvik gult nivå -28 -30 24 -20 -20
Avvik orange nivå -46 -48 6 -38 -38
Avvik rødt nivå -56 -58 -4 -48 -48
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm