Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
31/01 kl 00 -85 40 -45 -31
31/01 kl 01 -83 36 -47 -29
31/01 kl 02 -58 36 -22 1
31/01 kl 03 -19 41 22 46
31/01 kl 04 23 44 67 91
31/01 kl 05 58 40 98 121
31/01 kl 06 78 39 117 133
31/01 kl 07 79 38 117 130
31/01 kl 08 59 40 99 109
31/01 kl 09 26 39 65 73
31/01 kl 10 -11 37 26 33
31/01 kl 11 -44 37 -7 -5
31/01 kl 12 -64 37 -27 -26
31/01 kl 13 -64 40 -24 -28
31/01 kl 14 -42 42 0 -7
31/01 kl 15 -5 45 40 29
31/01 kl 16 36 53 89 72
31/01 kl 17 70 54 124 108
31/01 kl 18 91 56 147 128
31/01 kl 19 93 55 148 132
31/01 kl 20 74 56 130 115
31/01 kl 21 40 61 101 82
31/01 kl 22 -1 58 57 41
31/01 kl 23 -40 54 14 3

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 145 140 193 143 148
Laveste vannstand -58 -59 -53 -35 -47
Avvik gult nivå -32 -37 16 -34 -29
Avvik orange nivå -50 -55 -2 -52 -47
Avvik rødt nivå -60 -65 -12 -62 -57
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm