Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 122 131 126 129
28/01 kl 01 159 169 167 169
28/01 kl 02 210 221 215 217
28/01 kl 03 253 266 258 260
28/01 kl 04 286 295 293 290
28/01 kl 05 294 303 296 298
28/01 kl 06 278 287 280 281
28/01 kl 07 244 252 242 242
28/01 kl 08 198 207 200 196
28/01 kl 09 160 168 163 152
28/01 kl 10 127 136 131 126
28/01 kl 11 117 126 121 119
28/01 kl 12 133 144 139 135
28/01 kl 13 170 178 174 174
28/01 kl 14 217 227 221 219
28/01 kl 15 262 270 263 263
28/01 kl 16 294 301 293 291
28/01 kl 17 308 314 307 305
28/01 kl 18 296 302 293 291
28/01 kl 19 262 270 258 254
28/01 kl 20 212 221 210 206
28/01 kl 21 162 172 162 159
28/01 kl 22 124 138 129 125
28/01 kl 23 108 123 108 109

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 316 314 368 324 324
Laveste vannstand 103 108 118 119 99
Avvik gult nivå -28 -30 24 -20 -20
Avvik orange nivå -46 -48 6 -38 -38
Avvik rødt nivå -56 -58 -4 -48 -48
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm