Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 118 136 114 115
29/01 kl 01 149 168 146 149
29/01 kl 02 194 216 196 195
29/01 kl 03 238 264 245 241
29/01 kl 04 278 301 282 279
29/01 kl 05 303 325 305 303
29/01 kl 06 305 325 307 304
29/01 kl 07 282 306 291 285
29/01 kl 08 245 269 254 253
29/01 kl 09 204 229 210 211
29/01 kl 10 168 193 174 174
29/01 kl 11 147 168 154 153
29/01 kl 12 149 174 157 156
29/01 kl 13 182 205 186 189
29/01 kl 14 226 251 235 234
29/01 kl 15 275 298 289 290
29/01 kl 16 315 343 335 336
29/01 kl 17 335 367 359 359
29/01 kl 18 331 368 360 348
29/01 kl 19 308 343 335 320
29/01 kl 20 266 307 296 282
29/01 kl 21 217 265 250 234
29/01 kl 22 178 215 202 190
29/01 kl 23 144 179 169 159

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 316 314 368 324 324
Laveste vannstand 103 108 118 119 99
Avvik gult nivå -28 -30 24 -20 -20
Avvik orange nivå -46 -48 6 -38 -38
Avvik rødt nivå -56 -58 -4 -48 -48
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm