Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/01 kl 00 76 79 155 152
30/01 kl 01 91 74 165 163
30/01 kl 02 128 66 194 192
30/01 kl 03 173 55 228 228
30/01 kl 04 214 55 269 268
30/01 kl 05 243 54 297 296
30/01 kl 06 254 52 306 304
30/01 kl 07 241 48 289 292
30/01 kl 08 211 41 252 258
30/01 kl 09 171 42 213 216
30/01 kl 10 132 39 171 173
30/01 kl 11 103 39 142 146
30/01 kl 12 94 38 132 136
30/01 kl 13 108 37 145 149
30/01 kl 14 142 43 185 183
30/01 kl 15 186 42 228 222
30/01 kl 16 227 40 267 264
30/01 kl 17 258 39 297 291
30/01 kl 18 270 40 310 305
30/01 kl 19 259 43 302 301
30/01 kl 20 228 42 270 270
30/01 kl 21 185 41 226 226
30/01 kl 22 141 40 181 186
30/01 kl 23 103 42 145 157

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 312 307 360 310 315
Laveste vannstand 109 108 114 132 120
Avvik gult nivå -32 -37 16 -34 -29
Avvik orange nivå -50 -55 -2 -52 -47
Avvik rødt nivå -60 -65 -12 -62 -57
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm