Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/01 kl 00 132 169 155 152
30/01 kl 01 147 184 165 163
30/01 kl 02 181 222 194 192
30/01 kl 03 224 259 228 228
30/01 kl 04 265 292 269 268
30/01 kl 05 294 317 297 296
30/01 kl 06 302 324 306 304
30/01 kl 07 284 309 289 292
30/01 kl 08 248 269 252 258
30/01 kl 09 210 227 213 216
30/01 kl 10 170 189 171 173
30/01 kl 11 139 158 142 146
30/01 kl 12 126 147 132 136
30/01 kl 13 134 157 145 149
30/01 kl 14 167 189 185 183
30/01 kl 15 211 235 228 222
30/01 kl 16 249 274 267 264
30/01 kl 17 281 304 297 291
30/01 kl 18 292 317 310 305
30/01 kl 19 279 308 302 301
30/01 kl 20 247 277 270 270
30/01 kl 21 202 234 226 226
30/01 kl 22 156 186 181 186
30/01 kl 23 119 148 145 157

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 316 314 368 324 324
Laveste vannstand 103 108 118 119 99
Avvik gult nivå -28 -30 24 -20 -20
Avvik orange nivå -46 -48 6 -38 -38
Avvik rødt nivå -56 -58 -4 -48 -48
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm