Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
31/01 kl 00 82 40 122 136
31/01 kl 01 84 36 120 138
31/01 kl 02 109 36 145 168
31/01 kl 03 148 41 189 213
31/01 kl 04 190 44 234 258
31/01 kl 05 225 40 265 288
31/01 kl 06 245 39 284 300
31/01 kl 07 246 38 284 297
31/01 kl 08 226 40 266 276
31/01 kl 09 193 39 232 240
31/01 kl 10 156 37 193 200
31/01 kl 11 123 37 160 162
31/01 kl 12 103 37 140 141
31/01 kl 13 103 40 143 139
31/01 kl 14 125 42 167 160
31/01 kl 15 162 45 207 196
31/01 kl 16 203 53 256 239
31/01 kl 17 237 54 291 275
31/01 kl 18 258 56 314 295
31/01 kl 19 260 55 315 299
31/01 kl 20 241 56 297 282
31/01 kl 21 207 61 268 249
31/01 kl 22 166 58 224 208
31/01 kl 23 127 54 181 170

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 312 307 360 310 315
Laveste vannstand 109 108 114 132 120
Avvik gult nivå -32 -37 16 -34 -29
Avvik orange nivå -50 -55 -2 -52 -47
Avvik rødt nivå -60 -65 -12 -62 -57
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm