Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
31/01 kl 00 99 131 122 136
31/01 kl 01 102 137 120 138
31/01 kl 02 129 166 145 168
31/01 kl 03 165 202 189 213
31/01 kl 04 204 243 234 258
31/01 kl 05 238 272 265 288
31/01 kl 06 260 293 284 300
31/01 kl 07 264 296 284 297
31/01 kl 08 244 280 266 276
31/01 kl 09 209 249 232 240
31/01 kl 10 169 207 193 200
31/01 kl 11 140 176 160 162
31/01 kl 12 123 159 140 141
31/01 kl 13 124 161 143 139
31/01 kl 14 146 187 167 160
31/01 kl 15 184 225 207 196
31/01 kl 16 231 268 256 239
31/01 kl 17 267 303 291 275
31/01 kl 18 286 323 314 295
31/01 kl 19 289 324 315 299
31/01 kl 20 273 307 297 282
31/01 kl 21 245 277 268 249
31/01 kl 22 205 232 224 208
31/01 kl 23 162 192 181 170

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 316 314 368 324 324
Laveste vannstand 103 108 118 119 99
Avvik gult nivå -28 -30 24 -20 -20
Avvik orange nivå -46 -48 6 -38 -38
Avvik rødt nivå -56 -58 -4 -48 -48
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm